Voordelenkaart hernieuwen

Lidmaatschap van GALOP loopt per kalenderjaar. Vanaf het tweede jaar lidmaatschap is de alumnivoordelenkaart te betalen (11 euro).


Wens je jouw alumnivoordelenkaart te verlengen? Vul dan onderstaand formulier in en stort 11 euro op volgend rekeningnummer BE 92 3630 9821 0823 met de vermelding "alumni naam voornaam".


De geldigheid van de voordelenkaart loopt tot 31 december van het kalenderjaar waarin deze is aangevraagd. Voordelenkaarten die in december worden hernieuwd, blijven geldig tot 31 december van het daarop volgende kalenderjaar.


LET OP: Je krijgt geen nieuwe kaart toegestuurd. De geldigheidsdatum van de originele kaart wordt elektronisch/automatisch aangepast.Hernieuwen


Identificatiegegevens

Contactgegevens