Vacatures (ortho)pedagogen en sociaal werkers

Deze lijst bevat vacatures voor (ortho)pedagogen en sociaal werkers. Leden die zijn ingeschreven voor de nieuwsbrief ontvangen een mailtje telkens een nieuwe vacature wordt gepubliceerd.

Wenst u ook een vacature te verspreiden onder meer dan 3.000 (ortho)pedagogen en sociaal werkers? Neem dan contact op met GALOP via galop@ugent.be.


Online sinds Titel
19-02-2024Coördinator Vlaamse Vereniging van Orthopedagogen (VVO)
19-02-2024Klinisch orthopedagoog vzw Havenzate
13-02-2024Deeltijds (80%) klinisch psycholoog/orthopedagoog Forensische GGZ
13-02-2024Deeltijds (50%) klinisch psycholoog/orthopedagoog Forensische GGZ
13-02-2024PAB assistent Kato
30-01-2024Deeltijds pedagoog school Buitengewoon Onderwijs vzw Olo-Rotonde
30-01-2024Orthopedagoog school Buitengewoon onderwijs vzwOLO-Rotonde
20-01-2024Orthopedagoog OLO-Rotonde
12-01-2024Begeleider vzw St-Idesbald forensische unit
09-01-2024(Ortho)pedagoog vzw Borgerstein
02-01-2024Pedagogisch coördinator vzw Stappen
23-12-2023Leefgroepbegeleider vzw Estas (niet-begeleide minderjarige vluchtelingen)
27-11-2023Assistent Vakgroep Onderwijskunde (Virtual Reality) https://shorturl.at/bzRW7
07-11-2023Consulent OCJ West-Vlaanderen
31-10-2023Doctoraatsbursaal Vakgroep Onderwijskunde UGent
30-10-2023Projectmedewerker Dienst Voogdij, FOD Justitie
30-10-2023Onderzoeksfuncties Onderwijskunde UCL Louvain
30-10-2023Organisatie bijlessen Studeerwijzer
30-10-2023Pedagoog (m/v/x) opleidingscentrum WOBRA
26-10-20232 Medewerkers mobiel team Ampel WINGG (care - crisis)
17-10-2023Twee coördinatoren pedagogisch beleid vzw Stappen
05-10-2023Doctoraatsbursaal UGent Criminologie Gezondheidszorg in de gevangenis
05-10-2023Doctoraatsbursaal KULeuven Taal en onderwijs
26-09-2023Contextbegeleider De Patio (ggz)
25-09-2023Doctoraatsonderzoeker UGent FPPW Jongvolwassenen
14-09-2023Coach onderwijsvernieuwing Freinetatheneum
14-09-2023Junior onderzoeker onderwijs IDEA
14-09-2023Verantwoordelijke psychosociaal team MSOC Oostende
13-09-2023Persoonlijk assistent Karel
13-09-2023Orthopedagoog Katrinahof
13-09-2023Vrijwilliger Student Kick-Off/StuDay
13-09-2023Persoonlijk assistent Heleen
13-09-2023Onderzoeksmedewerker Erf Goed Voelen
13-09-2023Medewerker Steunpunt Adoptie
14-08-2023Thuisbegeleider Dominiek Savio Gits
14-08-2023Ondersteuner voor Viktor
14-08-2023Pedagogisch begeleider Nederlands Provinciaal Onderwijs
25-07-2023Educatief coördinator bij TAJO
25-07-2023Onderzoeksmedewerker vakgroep Orthopedagogiek UGent, VAPH project
25-07-2023Eerstelijnsmedewerker Familiehulp Midden-West-Vlaanderen
14-07-2023Kwartiermakend hulpverlener/forensisch begeleider
07-07-2023Persoonlijk assistent
07-07-2023Medewerker Expertisenetwerk Diagnostiek voor jongeren met geblokkeerde ontwikkelingstrajecten
07-07-2023Doctoraatsonderzoeker Motorische ontwikkeling kinderen akgroep Sociaal Werk
07-07-2023Groepbegeleider Vluchthuis CAW Midden-West-Vlaanderen
07-07-2023Pedagogisch begeleider Scholengemeenschap SOM
07-07-2023Zorgmedewerker Scholengemeenschap SOM
07-06-20232PhD-researchers instructional psychology and technology - KU Leuven-Kulak
07-06-2023Volunteer MHPSS-team - Boat Refugee Foundation
07-06-2023Mobiele begeleider vzw Mozaiek
07-06-2023Trajectbegeleider vzw Op Maat
29-05-2023CAW Centraal West-Vlaanderen projectmedewerker 'Tope Tegoare'
29-05-2023Onthaalmedewerker CAW Midden-West-Vlaanderen
29-05-2023Psychosociaal begeleider CAW West-Vlaanderen (regio Roeselare-Ieper)
29-05-2023Kwartiermakend forensisch begeleider
22-04-2023Persoonlijk assistent voor Heleen
22-04-2023Leidinggevende CAW Midden-West-Vlaanderen
22-04-2023Maatschappelijk werker vzw Ontmoeting Buitenlandse Studenten in Gent
14-04-2023Contextbegeleider De Cocon(vervangingscontract)
14-04-2023Persoonlijk assistent
14-04-2023Orthopedagoog Stichting Tragel
07-04-2023Gezinsmedewerker Crisishulp aan Huis
07-04-2023Contextbegeleider Wingerdbloei
07-04-2023Leerkracht Veilig Verblijf Wingerdbloei
29-03-2023CAW Midden-West-Vlaanderen Coördinator pilootproject JOW!
29-03-2023Orthopedagoog vzw Kompas
29-03-2023CM medewerker Maatschappelijk werk
29-03-2023CM Medewerker Zorglijn
29-03-2023CGG VAGGA klinisch orthopedagoog begeleiding internering
16-03-2023Psychologue clinicien ou orthopédagogue - SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement: les Services médicaux en prisons
16-03-2023Klinisch psycholoog of orthopedagoog - FOD Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen & leefmilieu: Dienst Gezondheidszorg in gevangenissen
10-03-2023Kampcoördinator BOENK!
10-03-2023Leerkracht Teach for Belgium
04-03-2023Stafmedewerker vzw Zonnewende
04-03-2023Stafmedewerker vzw Zonnewende
04-03-2023Doctoraatsbursaal Vakgroep Onderwijskunde UGent
04-03-2023Praktijkassistent (20%) EDUMA UGent
01-03-2023Orthopedagoog vzw Klaprozen
01-03-2023Orthopedagoog Veilig Verblijf Grienta
21-02-2023Inspirerende en participerende leidinggevende Eerstelijnszone Gent
20-02-2023Psychosociaal begeleider CAW Centraal-West-Vlaanderen
20-02-2023Projectmedewerker BudgetInZicht (BIZ) Centraal-West-Vlaanderen
20-02-2023Psychosociaal begeleider Team Onthaal CAW Centraal West-Vlaanderen
20-02-2023Psychosociaal begeleider CAW West-Vlaanderen
20-02-2023Agoog / Psychosociaal begeleider CAW Centraal-West-Vlaanderen
20-02-2023Wetenschappelijk medewerker UGent Onderwijskunde (50%)
20-02-2023Woonzoeker Hart Voor Vluchtelingen vzw
20-02-2023Perspectiefbegeleider Hart Voor Vluchtelingen vzw
20-02-2023Projectcoördinator the Missing Link
20-02-2023Stafmedewerker Steunpunt Adoptie
20-02-2023Medewerker cliëntenonthaal vzw Mekanders
20-02-2023Orthopedagoog vzw Mekanders
07-02-2023Operationeel manager Stichting Leerpunt
07-02-2023Jongerencoach/woonbegeleider CAW Centraal-West-Vlaanderen
07-02-2023Klinisch orthopedagoog vzw Havenzate
07-02-2023Outreach medewerker CAW Centraal-West-Vlaanderen
07-02-2023Schuldbemiddelaar CAW Centraal-West-Vlaanderen
06-02-2023Jobstudent schoonmaak - De Kiem
30-01-2023Onderzoeksmedewerker Evaluatie XR-actieplan
25-01-2023Ortho-agoog - Sint Jan de Deo Handzame
24-01-2023Psychosociaal begeleider CAW West-Vlaanderen
24-01-2023Psychosociaal begeleider CAW West-Vlaanderen Roeselare-Tielt
17-01-2023Junior onderzoeker 'Evaluatie VAPH-beleid t.a.v. geïnterneerde & gedetineerde personen met handicap' - Universiteit Gent (vakgroep Orthopedagogiek)
16-01-2023Consulent OCJ Roeselare
16-01-2023CAW Centraal-West-Vlaanderen Psychosociaal begeleider
09-01-2023Maatschappelijk werker wijkgezondheidscentrum Gent
09-01-2023Orthopedagoog Kompas Kortrijk
26-12-2022Zorgcoördinator Mobiel - ambulant vzw Mozaïek
23-12-2022Orthoagoog Tordaele
23-12-2022Trajectbegeleider vzw Op Maat
19-12-2022CAW West-Vlaanderen woonbegeleider 50%
19-12-2022CAW West-Vlaanderen woonbegeleider 100%
19-12-2022Maatschappelijk werker Christelijke Mutualiteit Gent
19-12-2022Orthopedagoog-zorgcoördinator Dominiek Savio
19-12-2022Wetenschappelijk medewerker UGent Onderwijskunde
14-12-2022Mobiele begeleider vzw Mozaiek
14-12-2022Observator evaluatie Kinderopvang
14-12-2022Maatschappelijk werker Christelijke Mutualiteit Deinze
14-12-2022Maatschappelijk werker Christelijke Mutualiteit Aalst
07-12-2022Sociaal werker CAR De Klinker
07-12-2022Woonbegeleider woonwinkel Izegem
07-12-2022Jongerencoach en woonbegeleider CAW West-Vlaanderen
06-12-2022Begeleider onthaal - De Kiem
06-12-2022PAB-assistent
30-11-2022Doctoraatsbursaal Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek UGent
29-11-2022Lector cluster onderwijs Oddissee Hogeschool
29-11-2022Praktijkassistent (30%) Vakgroep Onderwijskunde
29-11-2022Praktijkassistent (20%) Vakgroep Onderwijskunde
29-11-2022Lokaal bediende CAW West-Vlaanderen
29-11-2022Outreach werker CAW West-Vlaanderen
29-11-2022Verschillende vacatures voor praktijkassistent aan de FPPW UGent
28-11-2022Begeleider gevangeniswerkingen - De Kiem
24-11-2022Toetsbegeleider bij ICILS - UGent & KULeuven
15-11-2022Projectmedewerker kwaliteitsbevraging in woonzorgcentra
15-11-2022Junior expert Vrouwelijke slachtoffers van geweld in Marokko
15-11-2022Junior expert Empowering Youth Together in Burundi
15-11-2022Inhoudelijk verantwoordelijke OLO-Rotonde
15-11-2022Psychotherapeut HCA dienst De Patio
31-10-2022Medewerker Handicap Beleid en Monitoring - Unia
25-10-2022Deeltijds orthopedagoog CVDO
18-10-2022Projectmedewerker Curriculumontwikkeling Futureproof Curricula UGent
14-10-2022Psychosociaal begeleider Slachtofferhulp + FLEX hulpverlener - CAW Centraal-West Vlaanderen
14-10-2022Psychosociaal begeleider Slachtofferhulp - CAW Centraal-West Vlaanderen
14-10-2022Psychosociaal begeleider Team Onthaal/Detentie - CAW Centraal-West Vlaanderen
07-10-2022Consulent hulpverlening SDJ - Agentschap Opgroeien: Jongerenwelzijn – regio West-Vlaanderen
07-10-2022Integraal begeleider - De Patio vzw
07-10-2022Outreachende hulpverlener - CAW Centraal-West Vlaanderen, regio Westhoek
07-10-2022Onderwijsontwikkelaar - Arteveldehogeschool
07-10-2022Orthoagoog - De Vluchtheuvel Stabroek
07-10-2022Inhoudelijk verantwoordelijke - De Vluchtheuvel Stabroek
07-10-2022Vervanging assistentmandaat Vakgroep Onderwijskunde (t.e.m. 30/11 met kans op verlenging)
04-10-2022Doctoraatsbursaal FWO-SBO project: LASCOS ‘Language Stimulating ComptetenceS
28-09-2022Persoonlijk assistent Heleen
28-09-2022Psychosociaal begeleider Intra familiaal geweld - CAW Centraal-West-Vlaanderen
28-09-2022Woonbegeleider + jongerencoach - Centraal-West-Vlaanderen
28-09-2022Outreachende hulpverlener + mobiele hulpverlener + jongerenbegeleider - Centraal-West Vlaanderen (regio Westkust)
20-09-2022Doctoraatsbursaal - Universiteit Gent
09-09-2022Persoonlijk assistent Karel
09-09-2022ICT-coördinator Digitaal leren - CVO Focus
09-09-2022Phd-student - Ugent - Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht
09-09-2022Phd-student - Universiteit Utrecht
09-09-2022Medewerker digitale toetsafname - Ugent - Steunpunt Centrale Toetsen in Onderwijs
15-08-2022Bestuurssecretaris Kwaliteit AZ Sint-Jan
15-08-2022Duurzaamheidscoaches (m/v/x) GoodPlanet.be
15-08-2022Maatschappelijk werker Christelijke Mutualiteit Gent
15-08-2022Maatschappelijk werker Christelijke Mutualiteit Meetjesland
15-08-2022Begeleider Fiola vzw, team Ninove
15-08-2022Psychosociaal begeleider CAW West-Vlaanderen
15-08-2022Verantwoordelijke Veilig Verblijf VOT
22-07-2022Verbindingsmedewerker vzw Lia Jeugdzorg
19-07-2022Preventiewerker Drugvrij programma De Kiem
19-07-2022Psychosociaal begeleider CAW West-Vlaanderen
08-07-2022Orthopedagoog - KOCA
04-07-2022Projectcoördinator - InclusieAmbassade
04-07-2022Jobstudent kinderopvang ter ondersteuning van inclusieve werking - Stad Gent
28-06-2022Persoonlijk assistent Tahnee
28-06-2022Child Friendly Space Coordinator - SOS Kinderdorpen
28-06-2022Hoofd Educatieve bachelor kleuteronderwijs - Artevelde Hogeschool
28-06-2022Educatief coördinator - TAJO
28-06-2022Procesbegeleider - vzw Oranjehuis
28-06-2022Delictgerichte contextbegeleider - vzw Oranjehuis
28-06-2022Begeleider drughulpverlening - vzw Oranjehuis
24-06-2022Doctoraatspositie Levenslang leren bij ingenieursstudenten - KU Leuven
24-06-2022Coördinator digitale toetsen
24-06-2022Wetenschappelijk medewerker Onderwijskunde - Universiteit Gent, vakgroep Onderwijskunde
24-06-2022Stafmedewerker Onderwijs en Kwaliteit - LUCA School of Arts
09-06-2022Praktijktlector & opleidingshoofd lerarenopleiding - HOGENT
09-06-2022Orthopedagoog - Don Bosco BuLO Aalst
03-06-2022Business developer EdTech - KU Leuven & imec
03-06-2022Expert digitale Learning & Development - KU Leuven & imec
03-06-2022Psychosociaal begeleider Team Onthaal – Regio Ieper/Diksmuide/Poperinge/Veurne - CAW Centraal-West Vlaanderen
03-06-2022Vrijwillig kampbegeleider - Kleurnest vzw
03-06-2022Leefgroepsbegeleider - vzw O2
03-06-2022Jobstudent leefgroepsbegeleider - vzw O2
03-06-2022Contextbegeleider OOOC - vzw O2
03-06-2022Leefgroepbegeleid(st)er - Vzw Begeleidingscentrum Stappen
25-05-2022Praktijkassistent - Vakgroep Orthopedagogiek, Universiteit Gent
25-05-2022Psychosociaal begeleider Team Onthaal – Regio Roeselare/Izegem/Tielt - CAW Centraal-West Vlaanderen
25-05-2022Psychosocial family counselor(s) Ukrainian refugees – 1 Gezin 1 Plan Aanzet
25-05-2022Psychosociaal begeleider Team Onthaal – Regio Ieper/Veurne/Diksmuide/Poperinge - CAW Centraal-West Vlaanderen
25-05-2022Projectmedewerker Project 'Cultuursensitief werken via Mind-Spring' - CAW Oost-Vlaanderen
25-05-2022Maatschappelijk werker - Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus (PVT De Loot/De Knop)
25-05-2022Inhoudelijk coördinator/psycholoog of orthopedagoog - Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus
25-05-2022HR-medewerker - CAW Centraal-West Vlaanderen
25-05-2022Psychosociaal begeleider IFG Ambulant (0.3 VTE) - Slachtofferhulp (0,5 VTE) - CAW Centraal-West Vlaanderen
25-05-2022Psychosocial counselor(s) Ukrainian refugees - CAW Centraal-West Vlaanderen
24-05-2022Assistent - Vakgroep Orthopedagogiek, Universiteit Gent
16-05-2022Jobbeurs BuSO Sint-Gregorius
16-05-2022Outreachende hulpverlener - Centraal-West Vlaanderen (regio Westkust)
05-05-2022Stafmedewerker Onderwijs en Kwaliteit - LUCA School of Arts
04-05-2022Outreachende hulpverlener - CAW Centraal-West Vlaanderen, regio Westhoek
04-05-2022Outreachende hulpverlener - CAW Centraal-West Vlaanderen, regio Roeselare-Izegem-Tielt
04-05-2022Flex hulpverlener - Psychosociaal begeleider Cluster Onthaal/Detentie – CAW Centraal-West Vlaanderen, Regio Roeselare/Ieper
04-05-2022Directeur basisonderwijs Zeebries vzw, Sint Andreas Stene - Oostende
04-05-2022Orthopedagoog - Het Veer
04-05-2022Campagnemedewerker 'Samenhuizen met vluchtelingen' - ORBIT
04-05-2022Orthopedagoog 19/38 - O.C. KATR!NAHOF
04-05-2022Projectmedewerkers - Museum Dr Guislain
25-04-2022Verbindingsmedewerker - Krachtgericht Waas & Dender - LIA vzw
25-04-2022Klinisch Psycholoog/Klinisch Orthopedagoog/Psychotherapeut (i.o.)/Auti-coach - Groepspraktijk Kairos
25-04-20227 Phd-onderzoekers - End-of-Life Care Research Group VUB
25-04-2022Contextbegeleider voor Al Paso - LIA vzw
25-04-2022Teamcoach RTJ De Tafels - Dienst Ondersteuningsplan O-VL
07-04-2022Persoonlijk assistent - Sint-Lodewijk vzw (Wetteren)
07-04-2022Teambegeleider adolescentenleefgroep, kamertraining en CBAW (begeleidingstehuis) - V.Z.W Martens-Sotteau
07-04-2022Persoonlijk assistent Karel
31-03-2022Sociaal-cultureel werker - Avansa Kempen
21-03-2022Ambulant begeleider Dendermonde (30,4u) - De Kiem
21-03-2022Wetenschappelijk medewerker Onderwijskunde - Universiteit Gent, vakgroep Onderwijskunde
15-03-2022Educatief coördinator (60%) - TAJO
11-03-2022Medewerker klinische diagnostiek/kindbegeleider - LIA vzw
11-03-2022Medewerker klinische diagnostiek/contextbegeleider - LIA vzw
11-03-2022Begeleid(st)er voor Diagnostische leefgroep (80%) - LIA vzw
11-03-2022Begeleider mobiel team - Zonnehoeve|Living+
11-03-2022Medewerker sociale dienst - Zonnehoeve|Living+
11-03-2022Project Manager Voeding - Goodplanet Belgium vzw
11-03-2022Orthopedagoog verslavingszorg - PC Sint-Jan Baptist
08-03-2022Stafmedewerker sociaal-culturele praktijken (80%) - Avansa, regio Gent
08-03-2022PAB-assistent voor Cas
04-03-2022Pedagogisch raadgever - De Gewestelijke en Intercommunale Politieschool van Brussel
02-03-2022Drugpreventiewerker (19u) voor de politiezone Regio Puyenbroeck - De Kiem
02-03-2022Voltijds begeleider - Indigo - vzw Lia
02-03-2022Psychosociaal begeleider Slachtofferhulp - regio Izegem - Ieper (1 VTE) - CAW Centraal-West Vlaanderen
02-03-2022Kind- en jongerenbegeleider binnen IFG Residentieel (team Vluchthuis) – 0,50VTE - CAW Centraal-West Vlaanderen
28-02-2022Contextbegeleider - OOOC De Zandberg
22-02-2022Onderwijskundige/pedagoog - AlterEdu
15-02-2022Docent Onderwijsverandering en -innovatie - Vrije Universiteit Brussel
15-02-2022Professor Onderwijskunde "Onderwijsverandering en -innovatie" - Vrije Universiteit Brussel
15-02-2022Procescoach D.O.P. (30%) – procesbegeleider RTJ De Tafels 50% - Dienst Ondersteuningsplan Oost-Vlaanderen (Meetjesland)
15-02-2022Procescoach - Dienst Ondersteuningsplan Oost-Vlaanderen (Meetjesland)
15-02-2022Procescoach - Dienst Ondersteuningsplan Oost-Vlaanderen (Aalst)
14-02-2022Sociale makelaar - CAW Centraal-West-Vlaanderen (regio Midden-West-Vlaanderen)
14-02-2022Pedagogisch stafmedewerker vorming & seascouting - FOS Open Scouting vzw Gent
11-02-2022Student voor telefonische kwaliteitsbevraging tijdens de maand juli - Dienst Ondersteuningsplan Oost-Vlaanderen
11-02-2022Begeleider kamp - BOENK! (studentenjob)
08-02-2022Orthopedagoog OV2 - BUSO Sint-Gregorius
08-02-2022Verblijfscoördinator (30,4/38) - vzw Martens-Sotteau
08-02-2022Orthopedagoog of klinisch psycholoog - Havenzate vzw
07-02-2022Ambulant begeleider Dendermonde (19u) - De Kiem
07-02-2022Learning expert -Syntra Midden-Vlaanderen
04-02-2022Orthopedagoog 19/38 + mobiele woonbegeleider 19/38 - O.C. KATR!NAHOF
04-02-2022Orthopedagoog 38/38 - O.C. KATR!NAHOF
02-02-2022Orthoagoog - Dominiek Savio
02-02-2022Persoonlijk assistent Heleen
28-01-2022Orthopedagoog - Centrum voor Ambulante Revalidatie
28-01-2022Auticoach - OBRA|BAKEN
26-01-2022Manager Preventieve gezinsondersteuning – Provincie Antwerpen - VIVA-SVV vzw
24-01-2022Psychosociaal begeleider IFG Ambulant - Slachtofferhulp - CAW Centraal-West-Vlaanderen (regio Ieper/Veurne)
24-01-2022Psychosociaal begeleider Team Relaties en Persoonlijke problemen – CAW Centraal-West-Vlaanderen (regio Roeselare/Tielt)
24-01-2022Psychosociaal Begeleider Algemeen Onthaal en Trajectbegeleider Justitieel Welzijnswerk - CAW Centraal-West-Vlaanderen (regio Ieper/Veurne)
24-01-2022Hulpverlener Bezoekruimte Vlaamse Ardennen/Panacea - CAW Oost-Vlaanderen
20-01-2022Orthopedagoog - OZC Sint-Vincentius
20-01-2022Orthopedagoog BuSo - De Karwij
20-01-2022Junior consultant onderwijs en levenslang leren - IDEA Consult
20-01-2022Reactivator Woonzorgcentra – Stad Gent
24-12-2021Wooncoach Housing First (Regio Midden Westvlaanderen) - CAW Centraal-West Vlaanderen
24-12-2021Wooncoach Housing First (Regio Westhoek/Westkust) - CAW Centraal-West Vlaanderen
24-12-2021Pedagoog - GoodPlanet Belgium
22-12-2021Mobiele hulpverlener Westhoek (0,5VTE) - Jongerenbegeleider JOW (0,5VTE) - CAW Centraal-West Vlaanderen
22-12-2021Klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoog- Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus
21-12-2021Orthoagoog - Dominiek Savio
21-12-2021Beleidsmedewerker (4/5) - Noozo
21-12-2021Coördinator - Noozo
21-12-20214 Inhoudelijk medewerkers - Steunpunt Mens en Samenleving (SAM) vzw
21-12-2021Projectmedewerker Vlaams Onderwijsproject Gepersonaliseerd Leren - Itec, onderzoeksgroep KU Leuven
21-12-2021Pedagogisch raadgever - De Gewestelijke en Intercommunale Politieschool van Brussel
02-12-2021Persoonlijk assistent
02-12-2021Ortho/therapeutisch coördinator - Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain, afdeling De Steiger
02-12-2021Voltijds jongeren- en jongvolwassenhulpverlener - CAW Centraal-West Vlaanderen
02-12-2021Deeltijdse mobiele hulpverlener - CAW Centraal-West Vlaanderen
02-12-2021Deeltijds groepswerker - CAW Centraal-West Vlaanderen
23-11-2021Assistent - vakgroep Orthopedagogiek Universiteit Gent
23-11-2021Psychosociaal begeleider Team Onthaal – CAW Centraal-West Vlaanderen (Regio Ieper/Veurne/Diksmuide/Poperinge)
17-11-2021Orthopedagoog - Tehuis De Rijzende Ster
17-11-2021Praktijklector/lector + mandaat van opleidingshoofd Basisonderwijs - Hogeschool Gent
17-11-2021Ortho-agoog Kompas - vzw Kompas
17-11-2021Ortho-agoog - vzw Kompas (Wetteren)
17-11-2021Teamverantwoordelijke 'Het Zandeken' (Mariakerke) - vzw Kompas
17-11-2021Leefgroepbegeleider OOOC De Zandberg Varsenare
14-11-2021Wetenschappelijk medewerker: Activerend Leren en Futureproof Curricula
28-10-2021Zorgleerkracht - Montessorischool Klimop
27-10-2021Psycholoog/Orthopedagoog - ZorgSaam, Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen
27-10-2021Onderzoeker ESF E-leren - VIVES
27-10-2021Participatiecoach (RADAR) - Vlaams Overlegplatform Geestelijke Gezondheid vzw
27-10-2021Psychologische discipline - Vrij CLB Gent
27-10-2021Leercoach - Freinetatheneum De Wingerd SOG
27-10-2021Reactivator A1- Woonzorgcentra Stad Gent
27-10-2021Psychosociaal begeleider Team Relaties en Persoonlijke problemen - CAW Centraal-West Vlaanderen
27-10-2021Zorgkoppel - VillaVip
27-10-2021Orthopedagogisch beleidsmedewerker - Vzw O2
27-10-2021Orthopedagoog - BUSO Sint-Gregorius
22-10-2021Doctor-assistent Vakgroep Onderwijskunde
20-10-2021Procesbegeleider-hulpverlener en procesbegeleider-ervaringsdeskundige - Cliëntenbureau Vlaams Overlegplatform Geestelijke Gezondheid vzw
20-10-2021Verantwoordelijke Teams Hulpverlening – Algemeen Onthaal/Detentie - CAW Centraal-West-Vlaanderen
20-10-2021Psychosociaal begeleider & flex hulpverlener - CAW Centraal-West Vlaanderen
19-10-2021Coördinator - De Klokke vzw
13-10-2021Psychosociale begeleider – Preventie Uithuiszetting – CAW Centraal-West Vlaanderen
06-10-2021GALOP Nieuwsbrief oktober-november 2021
05-10-2021Leefgroepsbegeleider OOOC De Wijzer - vzw O2
05-10-2021Leefgroepsbegeleider De Witte Berken - vzw O2
04-10-2021Programmaverantwoordelijke YAR Coaching Oost-Vlaanderen - YAR Vlaanderen
04-10-2021Psychopedagogisch consulent - CLB
04-10-2021Psychosociaal begeleider Slachtofferhulp (0,6 VTE) - CAW Centraal-West Vlaanderen
04-10-2021Psychosociaal begeleider Slachtofferhulp (1VTE) - CAW Centraal-West Vlaanderen
01-10-20212 Sociaal-cultureel werkers - Avansa Kempen vzw
30-09-2021Ondersteuner/PAB-assistent
30-09-2021Psychosociaal begeleider Team Relaties en Persoonlijke problemen & psychosociaal begeleider Bezoekruimte - CAW Centraal-West Vlaanderen
30-09-2021Teamleider Onderwijs en opdrachthouder Onderwijsontwikkeling graduaatsopleidingen Mens en Samenleving - Artevelde Hogeschool
30-09-2021Pedagogisch coach - Artevelde Hogeschool
28-09-2021Stafmedewerker Vlaamse Onderwijsinspectie - Vlaamse overheid
20-09-2021Persoonlijk assistent Jonathan
17-09-2021Assistent - vakgroep Orthopedagogiek Universiteit Gent
17-09-2021Medewerker onderwijsontwikkeling en professionalisering - Hogeschool VIVES
17-09-2021Jongeren- en jongvolwassenhulpverlener – CAW Centraal-West-Vlaanderen
17-09-2021Persoonlijk assistent
17-09-2021Pedagogisch coördinator - Scholengroep Arkorum
17-09-2021Verantwoordelijke/Coördinator Teams Hulpverlening – Algemeen Onthaal/Detentie - CAW Centraal-West-Vlaanderen
17-09-2021Gezinsbegeleider (deeltijds) - RTH-dienst Kwadrant
17-09-2021Gezinsbegeleider - RTH-dienst Kwadrant
17-09-2021Drugpreventiewerker voor de politiezone Regio Puyenbroeck - De Kiem
17-09-2021Hulpverlener Bezoekruimte Vlaamse Ardennen/Panacea - CAW Oost-Vlaanderen
17-09-2021Afdelingshoofd Cruushove - De Patio vzw
17-09-2021Leefgroepsbegeleider Estas - De Patio vzw
17-09-2021Afdelingshoofd Estas - De Patio vzw
17-09-2021Onderwijsontwikkelaar expertisenetwerk Business en Management - Arteveldehogeschool
17-09-2021Persoonlijk assistent (verschillende vacatures) - VZW Op Maat
17-09-20212 medewerkers HCA-dienst - COHEsie (voltijds en halftijds)
13-09-2021Voltijds ervaren educatief teamlead - TAJO (Talentatelier voor jongeren)
13-09-2021Educatief coördinator (deeltijds 60%) - TAJO (Talentatelier voor jongeren)
06-09-2021Integraal begeleid(st)er residentie jeugdzorg - De Patio
06-09-2021Begeleider/ondersteuner/assistent Anneleen
06-09-2021Orthopedagoog / zorgcoördinator - Dominiek Savio
30-08-2021Wetenschappelijk medewerker - Vakgroep Taalkunde UGent
25-08-2021Master orthopedagoog - vzw Blijdorp BubaO (20/40)
25-08-2021Master orthopedagoog - vzw Blijdorp BuSO (16/32)
25-08-2021Directeur - De Blauwe Lelie Brugge
25-08-2021Educatieve teamcoördinator - Talentatelier voor jongeren (TAJO)
25-08-2021Onderzoeksassistent - Onderzoekseenheid Onderwijskunde KU Leuven
25-08-2021Zorgcoördinator - Montessorischool Klimop
25-08-2021Persoonlijk assistent Karel
17-08-2021Doctoraatsbursaal onderzoek spontaan herstel Vakgroep Orthopedagogiek, UGent
17-08-2021Onderzoeker patient-reported outcomes Vakgroep Orthopedagogiek UGent
17-08-2021Doctoraatsbursaal krachtige leeromgevingen KULeuven
17-08-2021Persoonlijk assistent Heleen (m/v/x)
11-08-2021Persoonlijk assistent Xena
11-08-2021Psychosociaal begeleider Team Onthaal CAW West-Vlaanderen
11-08-2021Psychosociaal begeleider Onthaal / Jongeren CAW West-Vlaanderen
11-08-2021Persoonlijk assistent Gabria (m/v/x)
11-08-2021Coördinator Teams Hulpverlening – Algemeen Onthaal CAW West-Vlaanderen
11-08-2021Deeltijds orthoagoog vzw Vesta
11-08-2021 Mobiele hulpverlener / Flex-hulpverlener CAW West-Vlaanderen
11-08-2021Onderwijsontwikkelaar Arteveldehogeschool
11-08-2021Persoonlijk assistent (m/v/x) Drongen
11-08-2021Projectverantwoordelijke Diversiteit Kleuteronderwijs
11-08-2021Netwerkondersteuner (m/v/x) Dienst Ondersteuningsplan
16-07-2021Stafmedewerker VIVEL Academie - VIVEL
16-07-2021Stafmedewerker Welzijn - VIVEL
15-07-2021Begeleider DIVAM - Vereniging Ons Tehuis
14-07-2021Consultant Arbeidsmarkt, Levenslang Leren & Sociaal Beleid - Idea Consult
13-07-2021Psychosociaal begeleider IFG Ambulant - CAW Centraal-West Vlaanderen
13-07-2021Psychosociaal begeleider Team Onthaal - CAW Centraal-West Vlaanderen
13-07-2021Administratief medewerker - CAW Centraal-West Vlaanderen
13-07-2021 EDUMA Praktijkassistent Vakdidactiek en Stage Gedragswetenschappen 20%
13-07-2021EDUMA Praktijkassistent Vakdidactiek en Stage Gedragswetenschappen 30%
12-07-2021Zorgkoppels - VillaVip
09-07-2021Doctoraatsbursaal - Vakgroep Orthopedagogiek Universiteit Gent
09-07-2021Medewerker netwerkpunt RADAR Crosslink - Vlaams Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg
05-07-2021Master orthopedagoog - Blijdorp BuSO
05-07-2021Master orthopedagoog - Blijdorp BuBa0 Type 2
05-07-2021Begeleider coaches en huisbegeleiders - Tordale
01-07-2021Wetenschappelijk medewerker mee aan het UGent innovatieproject “Video-annotatie als tool om duurzame feedbackpraktijken voor LIO's te ontwerpen en implementeren”.
01-07-2021Persoonlijk assistent voor kind in derde leerjaar - Freinetschool De Vier Tuinen
01-07-2021Begeleider - Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain & Intersectoraal Zorgnetwerk Oost- en West-Vlaanderen
24-06-2021Teamleider Curriculum in de Bachelor Pedagogie van het Jonge Kind - Artevelde Hogeschool
24-06-2021Docenten voor de Bachelor Pedagogie van het jonge kind - Artevelde Hogeschool
24-06-2021Verantwoordelijke Postgraduaat Leiderschap / Kaderopleiding hoofdverpleegkunde - Artevelde Hogeschool
23-06-2021Doctoraatsbursaal TIMSS-project - Universiteit Antwerpen
23-06-2021Begeleider/Ergotherapeut - Ebergiste (Campus Borgwal)
23-06-2021Begeleider/Ergotherapeut - Centrum voor Dagbesteding Ebergiste
23-06-2021Onderwijspedagoog - GoodPlanet Belgium vzw
22-06-2021Orthopedagoog - VIBSO Waregem
22-06-2021Psycholoog-Orthopedagoog Outreach Jongeren - Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge vzw
22-06-2021Coördinator ondersteuningsteam - projectmedewerker jongerencluster - Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge vzw
15-06-2021Voltijds pedagogisch medewerker COLIBRU - Vrije Universiteit Brussel
15-06-2021Halftijds pedagogisch medewerker COLIBRU - Vrije Universiteit Brussel
15-06-2021Doctoraatsbursaal onderwijseffectiviteit: ICT-vaardigheden secundair onderwijs - KU Leuven
15-06-2021Verantwoordelijke/Coördinator Teams Hulpverlening – Algemeen Onthaal/Detentie - CAW Centraal-West-Vlaanderen
08-06-2021Doctoraatsbursaal (m/v/x) - Vakgroep Onderwijskunde Universiteit Gent
08-06-2021Doctoraatsbursaal Onderwijswetenschappen (m/v/x) -Onderzoeksgroep Edubron Universiteit Antwerpen
08-06-2021Doctoraatsbursaal Onderwijswetenschappen (m/v/x) – Onderzoeksgroep Didactica Universiteit Antwerpen
08-06-2021Stafmedewerker praktijkontwikkeling samenlevingsopbouw (m/v/x) - Steunpunt Mens & Samenleving
08-06-2021Stafmedewerker leren samenlevingsopbouw (m/v/x) - Steunpunt Mens & Samenleving
08-06-2021PhD researcher in statistical modeling of educational data - KU Leuven & imec
26-05-2021Professionaliseringsmedewerker (m/v/x) Expertisecentrum Effectief leren
26-05-2021Senior onderzoeker (m/v/x) Expertisecentrum Effectief leren
26-05-2021Junior onderzoeker (m/v/x) Expertisecentrum Effectief Leren
26-05-2021Psychosociaal begeleider (m/v/x) CAW Centraal-West-Vlaanderen
26-05-2021Orthopedagoog m/v/x De Klokke vzw
26-05-2021Educatief medewerker (m/v/x) Wel Jong, Niet Hetero
26-05-2021PAB-assistent (m/v/x) regio Waasland
10-05-2021Medewerker (m/v/x) Pedagogische Begeleidingsdienst van het GO! (PBD-GO!)
10-05-2021Begeleider (m/v/x) De Lariks Beschut Wonen
10-05-2021Medewerker (m/v/x) dienstverlening alin vzw
10-05-2021PhD student (m/v/x) Centrum voor Instructiepsychologie en -Technologie (CIP&T)
10-05-2021Medewerker onderwijs- en kwaliteitszorg LUCA School of Arts
10-05-2021Regionaal ondersteuner (m/v/x) De Blauwe Lelie
03-05-2021Psychosociaal begeleider (m/v/x) Mobiele hulpverlening CAW West-Vlaanderen
03-05-2021Inhoudelijk directeur (m/v/x) Wonen - schuldbemiddeling - outreach CAW West-Vlaanderen
26-04-2021Directeur (m/v/x) OOOC 't Laar
26-04-2021Doctoraatsbursaal (m/v/) KULeuven Kortrijk Supporting teaching and learning in Technology-Enhanced Learning Spaces
21-04-2021Woonbegeleider m/v/x OC Broeder Ebergiste (campus Borgwal)
21-04-2021Deeltijds persoonlijk assistent (m/v/x)
21-04-2021Doctoraatsbursaal (m/v/x) vakgroep Volksgezondheid en eerstelijnszorg
21-04-2021Doctoraatsbursaal (m/v/x) UGent onderzoek rookpreventie
13-04-2021Orthopedagoog m/v/x OC Katrinahof Antwerpen
13-04-2021Orthopedagoog/psycholoog (m/v/x) Monnikenheide
13-04-2021Thuisbegeleider (m/v) Tanderuis
08-04-2021Junior expert sustainable agriculture (m/v/x) Belgian Development Agency
08-04-2021Junior expert migration (m/v/x) Belgian Development Agency
08-04-2021Junior expert Junior Programme (m/v/x) Belgian Development Agency
08-04-2021Wetenschappelijk medewerker onderwijsonderzoek Faculteit Letteren & Wijsbegeerte, UGent
02-04-2021Psychosociaal begeleider (m/v/x) CAW West-Vlaanderen regio Westhoek
02-04-2021Psychosociaal begeleider (m/v/x) CAW West-Vlaanderen (Ieper/Izegem)
02-04-2021Coördinator (m/v/x) project WEST4Youth CAW West-Vlaanderen
25-03-2021Pedagoog (m/v/x) Politieschool West-Vlaanderen
25-03-2021Begeleider (m/v/x) Blijdorp Dendermonde
22-03-2021Orthopedagoog/coördinator (m/v/x) laagdrempelige verslavingszorg MSOC Gent
22-03-2021Intern (m/v/x) International Training Centre of the ILO, Turin, Italy
23-02-2021Junior onderzoeker (m/v/x), Vakgroep Orthopedagogiek, UGent
23-02-2021Part-time project manager (m/v/x) Europees project, Vakgroep Orthopedagogiek, UGent
23-02-2021Doctoraatsbursaal (m/v/x) Effectieve leeromgevingen KULeuven
23-02-2021Parttime projectmedewerker (m/v/x) VBJK
23-02-2021Psychosociaal begeleider (m/v/x) CAW Centraal-West-Vlaanderen
23-02-2021Teamverantwoordelijke (m/v/x) CAW Centraal-West-Vlaanderen
08-02-2021Onderzoeker/projectmedewerker (m/v/x) participatief praktijkonderzoek vzw Doek
08-02-2021Psychosociaal begeleider (m/v) Mobiele hulpverlening/Jongeren CAW West-Vlaanderen
08-02-2021Medewerker (m/v/x) onderwijseffectiviteit, datageletterdheid en centrale toetsen PBD-GO!
27-01-2021Ortho-agogisch directeur De Lovie (m/v/x)
21-01-2021Stafmedewerker beleid & communicatie (m/v/x) vzw Mensen voor Mensen
15-01-2021Onderzoeker (m/v) project Signs of Safety, vakgroep Orthopedagogiek, UGent
12-01-2021Verantwoordelijke (m/v) Psychosociaal Onthaal en Hulpverlening CAW Centraal-West-Vlaanderen.
12-01-2021HR consultant (m/v) Divergent UGent
12-01-2021Contextbegeleider (m/V) Vereniging Ons Tehuis Ieper
07-01-2021Procescoach (m/v) Dienst OndersteuningsPlan Oost-Vlaanderen
07-01-2021Schoolorthopedagoog (m/v) BuSO Sint-Gregorius
04-01-2021Teamleider MFC Blijdorp (m/v/x)
04-01-2021Pedagogisch stafmedewerker (m/v) Scouts & Gidsen Vlaanderen
10-12-2020Wetenschappelijk medewerker Onderzoek Herstelbemiddeling in de gemeenschapsinstellingen, Vakgroep Orthopedagogiek, UGent
08-12-2020Deeltijds wetenschappelijk medewerker (m/v) Vakgroep Orthopedagogiek UGent naar schoolaanvullend aanbod Buitengewoon secundair onderwijs Brussel
08-12-2020Diensthoofd (m/v) Jeugd Stad Brugge
03-12-2020Doctoraatsbursaal (m/v) PISA-onderzoek vakgroep Onderwijskunde, UGent
03-12-2020Wetenschappelijk medewerker (m/v) Vakgroep Sociaal Werk & Sociale Pedagogiek, UGent
02-12-2020Psychopedagogisch medewerker (m/v) VCLB Gent
01-12-2020Halftijds wetenschappelijk medewerker (m/v) Vakgroep Orthopedagogiek, UGent Gevangenisproject 2
01-12-2020Halftijds wetenschappelijk medewerker (m/v) Vakgroep Orthopedagogiek, UGent Gevangenisproject 1
01-12-2020Begeleider (m/v) Beschermd wonen vzw Mozaiëk
24-11-2020Groep Syntra West Learning System Management beheerder (m/v)
20-11-2020Wetenschappelijk Medewerker: UGent ACTIVO-Team (zie UGent vacaturewebsite https://bit.ly/3pN7Kqn)!)
20-11-2020Doctoraatsbursaal ACTIVO-project
12-11-2020Mobiele outreachende medewerker (M/V/X) PC Gent-Sleidinge
12-11-2020Projectbegeleider (m/v) Inclusieve kinderopvang Stad Brugge
09-11-2020Hoofd graduaatsopleidingen Mens & Samenleving Arteveldehogeschool
09-11-2020Teamleider (m/v) Bachelor Orthopedagogie Arteveldehogeschool
26-10-2020EU-funded research on social work and sustainability
14-10-2020Schoolontwikkelaar (m/v) GO Eureka!
14-10-2020Ontwikkelaar (m/v) online platform voor kwetsbare jongeren
13-10-2020Doctor-assistent (m/v) vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg
13-10-2020Onderwijspedagoog (m/v) GoodPlanet.Be
13-10-2020Begeleider (m/v) NAH-werking vzw Mozaïek
03-10-2020Doctoraatsbursaal (m/v) vakgroep Orthopedagogiek, UGent
28-09-2020Ondersteuningsteam Oost- en West-Vlaanderen coördinator (m/v)
28-09-2020Ondersteuningsteam Oost- en West-Vlaanderen vormingswerker (m/v)
18-09-2020Expert Junior en Digitalisation pour la Formation Professionnelle a Burundi Belgian Development Agency
18-09-2020Expert Junior en Digital Learning Belgian Development Agency
18-09-2020Junior Expert Training in sustainable renewable energy Belgian Development Agency
18-09-2020Junior Expert Inclusion in education, training and employment Belgian Development Agency
18-09-2020Junior Expert (JE) in didactics, innovation and research Belgian Development Agency
18-09-2020Master Pedagogische Wetenschappen Vlaamse overheid Onderwijsinspectie
18-09-2020Tijdelijke Educatieve master Vlaamse overheid Onderwijsinspectie
31-08-2020Coördinator (m/v) Begeleid Wonen Tienen
31-08-2020Orthopedagoog (m/v) jongerenwerking Dominiek Savio
05-08-2020Psychosociaal begeleider Onthaal (m/v) CAW West-Vlaanderen (Ieper-Poperinge)
05-08-2020Psychosociaal begeleider Onthaal (m/v) CAW West-Vlaanderen (Roeselare)
05-08-2020Psychosociaal begeleider (m/v) CAW West-Vlaanderen Slachtofferhulp
05-08-2020Psychosociaal begeleider (m/v) CAW West-Vlaanderen (Roeselare)
03-08-2020Orthopedagoog begeleider m/v Zonnehoeve Living+
03-08-2020Doctoraatsbursaal (m/v) Team Teaching Universiteit Antwerpen
03-08-2020Orthopedagoog m/v MPIGO Huis aan Zee
03-08-2020Diensthoofd (m/v) Jeugd Stad Brugge
17-07-2020Regionaal ondersteuner (m/v) De Blauwe Lelie
14-07-2020Orthopedagoog m/v OC Katrinahof Antwerpen
14-07-2020Onderzoekscoördinator (m/v) VVOB
06-07-2020Deeltijds orthopedagoog (m/v) Monnikenheide
27-06-2020Caritas Vlaanderen Animator (m/v) Gent
27-06-2020Caritas Vlaanderen Beheerder (m/v) Gent
27-06-2020Caritas Vlaanderen Team Coordinator (m/v) Gent
27-06-2020Orthopedagoog m/v, Dominiek Savio
25-06-2020Studentenjob deeltijds begeleider (m/v) Mozaïek
25-06-2020Persoonlijk assistent (m/v)
20-06-2020Doctoraatsbursaal (m/v) vakgroep onderwijskunde
16-06-2020Deeltijdse persoonlijk assistent (m/v)
16-06-2020Orthopedagoog m/v Itinera Beernem
16-06-2020Customer coach Flowsparks
30-05-2020Pedagogisch coach (m/v) i-mens
21-05-2020Doctoraatsbursaal (m/v) Onderwijskunde KULeuven
21-05-2020Begeleider (m/v) Project Zorgcentrum na Seksueel Geweld
21-05-2020Persoonlijk assistent (m/v)
08-05-2020Pedagogisch begeleider (m/v) Methodenscholen
27-04-2020Doctoraatsbursaal (m/v) Pedagogische Wetenschappen ITEC, KULeuven campus Kortrijk
27-04-2020Stakeholder manager (m/v) onderwijs ITEC KULeuven Kortrijk
24-03-2020Orthoagoog (m/v) Dominiek Savio
09-03-2020Trajectcoördinator (m/v) Gemeenschapsinstelling De Zande
09-03-2020Persoonlijk assistent (m/v)
25-02-2020Stafmedewerker (m/v) HR Psychiatrisch centrum Rustenburg
25-02-2020Sociaal cultureel werker (m/v) Vlaamse Gemeenschapscommissie
19-02-2020Coach/projectmedewerker (m/v) vzw Oranje Gent
19-02-2020Orthopedagoog m/v De Markgrave Antwerpen
19-02-2020Contextbegeleider (m/v) Ons Tehuis Ieper
31-01-2020PhD candidate (m/v) Digital learning
31-01-2020Sociaal werker (m/v) CAR De Schakel
29-01-2020Onderwijsontwikkelaar Digitaal Leren (m/v)
29-01-2020Onderwijsontwikkelaar (m/v)
27-01-2020Stafmedewerker m/v Voorzieningenbeleid Vlaams Agentschap Opgroeien
26-01-2020Vrijwilliger (m/v) interviews seksueel geweld bij ouderen
26-01-2020Vrijwilliger (m/v) interviews seksueel geweld bij nieuwkomers
26-01-2020Directeur (m/v) Kinderopvang Stad Gent
26-01-2020Persoonlijk assistent (m/v)
20-01-2020Orthopedagoog m/v BUSO De Marktgrave
15-01-2020Doctoraatsbursaal (m/v) Onderwijskunde KULeuven
14-01-2020Onderwijskundige (m/v) voor VUB onderzoek in Suriname
10-01-2020Doctoraatsbursaal (m/v) onderwijswetenschappen UA
24-12-2019Buurtwerkers (m/v) B² Aalst
24-12-2019Projectmedewerker (m/v) BELRAI Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek
13-12-2019Persoonlijk assistent (m/V)
25-11-2019Diensthoofd Jeugd/Vrije Tijd Stad Brugge
21-11-2019Orthoagoog (m/v) Duinhelm
12-11-2019Doctoraatsbursaal (m/v) vakgroep onderwijskunde
12-11-2019Begeleider (m/v) Itinera Beernem
31-10-2019Stafmedewerker (m/v) vzw Bloemenstad
31-10-2019Persoonlijk assistent (m/v) vzw Op maat
18-10-2019Studiemedewerker (m/v) Welzijn Groen
10-10-2019Outreach werker (m/v) Centrum Ambulante Revalidatie
09-10-2019Doctoraatsbursaal FWO-Strategisch Basisonderzoeksproject SCAFFOLD
03-10-2019Coördinator Obra Baken Forensische werking
03-10-2019Onderwijsontwikkelaar Artevelde Hogeschool
03-10-2019Wetenschappelijk onderzoeker forensische psychiatrie St-Jan-Baptis
23-09-2019Woonbegeleider m/v OC Broeder Ebergiste
23-09-2019Stafmedewerker m/v OC Broeder Ebergiste
23-09-2019Assistent (m/v) vakgroep Sportwetenschappen
23-09-2019Orthopedagoog m/v BUSO De Marktgrave
18-09-2019Junior expert kinderrechten (m/v) Belgian Development Agency
18-09-2019Junior expert migration (m/v) Belgian Development Agency
18-09-2019Junior expert marché agricole (m/v) Belgian Development Agency
18-09-2019Junior expert digitalisering (m/v) Belgian Development Agency
18-09-2019Junior expert education (m/v) Belgian Development Agency
18-09-2019Projectmedewerker (m/v) Focus op Talent ACV
18-09-2019Woningbegeleider (2) vzw Schoonderhaege
18-09-2019Woningbegeleider (1) vzw Schoonderhaege
18-09-2019Woningverantwoordelijke (m/v) Schoonderhaeghe
18-09-2019PAB-assistent (m/v)
05-09-2019Doctoraatsbursaal (m/v) Educatieve master
05-09-2019Stafmedewerker en beleidsondersteuner ITEC
05-09-2019Deeltijdse persoonlijk assistent (m/v)
03-09-2019Operationeel manager (m/v) Zonnehoeve
03-09-2019Zorgcoördinator (m/v) Mobiel Team / Orthopedagoog Dominiek Savio
19-08-2019Persoonlijk assistent (m/v) Inclusief onderwijs Brussel
16-08-2019Verantwoordelijke Ondersteuningsteam 1 Gezin 1 Plan
16-08-2019Assistent (m/v) Opleidings- en onderwijswetenschappen UA
16-08-2019Orthopedagoog m/v vzw De Bolster
29-07-2019PhD Soft EU borders in Africa
29-07-2019PhD Unaccompanied minors Maastricht University
29-07-2019PhD Learning Analytics KULeuven Kortrijk
29-07-2019Begeleider (m/v) 4Hobo
29-07-2019Forensisch begeleider (m/v) Obra Baken
10-07-2019Studentenjob persoonlijk assistent (m/v)
10-07-2019Gedragsdeskundige (m/v) Tragel, Nederland
25-06-2019Doctoraatsbursaal (m/v) vakgroep onderwijskunde
25-06-2019Onderzoeker (m/v) vakgroep Sociaal Werk en sociale pedagogiek
25-06-2019Assistent (m/v) vakgroep Sociaal Werk en sociale pedagogiek
25-06-2019Onderzoeker vakgroep Sociaal Werk en sociale pedagogiek
25-06-20193 vacatures vakgroep Onderwijskunde
17-06-2019Begeleider (m/v) COC Functioneren in het onderwijs
17-06-20193 pedagogisch begeleiders (m/v) Ons Tehuis
17-06-2019Orthopedagoog m/v buitengewoon onderwijs
17-06-2019Persoonlijk assistent (m/V)
17-06-2019Pedagogisch verantwoordelijke (m/v) vzw Lia
17-06-2019Wetenschappelijk medewerker (m/v) Vlaams Vredesinstituut
17-06-2019Medewerker (m/v) mobiel team ggz
17-06-2019Begeleider (m/v) Domos Beschut wonen
06-06-2019Doctor-assistent vakgroep Orthopedagogiek
04-06-2019Antenneverantwoordelijke GGZ Oost-Vlaanderen
04-06-2019Wervingsreserve VCLB Gent
04-06-2019Pedagoog (m/v) begeleid wonen Brussel
04-06-2019Vervangcontract orthopedagoog (m/v) Blijdorp
20-05-2019Directeur (m/v) deeltijds onderwijs
20-05-2019Gedragsdeskundige (m/v) Tragel, Nederland
20-05-2019Directeur (m/v) buitengewoon basisonderwijs
16-05-2019Jobstudent vzw Obra/Baken
16-05-2019Teamleider forensische zorg CGG Eclips
16-05-2019BEL-RAI projectmedewerker Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek (2)
16-05-2019BEL-RAI projectmedewerker Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek
14-05-2019Mobiel-ambulant begeleider OBRA|BAKEN
14-05-2019Klinisch psycholoog-pedagoog Psypunt
06-05-2019Begeleider (m/V) module verblijf VOT
06-05-2019Contextbegeleider (m/V) VOT
06-05-2019Gastprofessor 3 Lerend Netwerk Arteveldehogeschool
06-05-2019Gastprofessor 2 Lerend Netwerk Arteveldehogeschool
06-05-2019Gastprofessor Lerend Netwerk Arteveldehogeschool
06-05-2019Woningverantwoordelijke Schoonderhaeghe
06-05-2019Woonbegeleider Schoonderhaeghe
06-05-2019Persoonlijk assistent (m/V)
06-05-2019PAB-assistent (m/v)
26-03-2019Zorgcoördinator (m/v) Ons Tehuis
21-03-2019Orthopedagoog m/v PC St-Jan-Batist, Zelzate
08-03-2019Persoonlijk assistent (m/v), 16u/week
08-03-2019Pedagoog (m/v) Ons Tehuis
08-03-2019Praktijklector (m/v) Arteveldehogeschool
08-03-2019Orthopedagoog m/v Ziekenhuisschool
18-02-2019Persoonlijk assistent bij student in hoger onderwijs
12-02-2019Orthopedagoog m/v Itinera Beernem
12-02-2019Onderzoeker onderwijskunde/arbeidsmarktonderzoek Artesis Plantijn Hogeschool
11-02-2019Psychologisch consulent (m/v) CAR De Schakel
11-02-2019Sociaal werker CAR De Schakel
11-02-2019Maatschappelijke werker OCMW Gent
11-02-2019Woningbegeleider (2) vzw Schoonderhaege
11-02-2019Woningbegeleider (1) vzw Schoonderhaege
11-02-2019Orthopedagoog m/v FPC Gent
26-01-2019Cultuurfunctionaris gevangenis Brugge
26-01-2019Pedagogisch medewerker VUB
26-01-2019Wetenschappelijk medewerker UA
26-01-2019Onderzoeker 'Intercultural management' Vlerick
17-01-20192 deeltijdse onderzoeksfuncties bij Vakgroep Orthopedagogiek, UGent
11-01-2019Verantwoordelijke IKZ Artevelde Hogeschool
11-01-2019Lector Pedagogische wetenschappen Artevelde Hogeschool
11-01-2019Verantwoordelijke Vzw Jongerenbegeleiding-Informant
31-12-2018Halftijdse PERSOONLIJKE ASSISTENT in inclusief onderwijs
19-12-2018Coordinator CAR De Schakel, Wetteren
19-12-2018Assistent Vakgroep Onderwijskunde - focus Onderwijstechnologie
18-12-2018Assistent (100%) - Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek
18-12-2018Deeltijds praktijkassistent (20%) vakgroep Orthopedagogiek UGent
18-12-2018Deeltijds praktijkassistent (10%) vakgroep Orthopedagogiek UGent
06-12-2018Netwerkcoach OC Nieuwe Vaart
29-11-2018Medewerker onderwijsontwikkeling (VUB)
28-11-2018Pedagogisch coördinator Jeugdzorg
19-11-2018Onderwijsontwikkelaar UGent
14-11-2018Halftijdse PAB-assistent in inclusief onderwijs
12-11-2018Doctoraatsbursaal Vakgroep Onderwijskunde
26-10-2018Tijdelijk orthopedagoog (dennenhof)
26-10-2018Ortho-agoog (Schoonderhage)
26-10-2018Agogisch Directeur (Schoonderhage vzw)
15-10-2018Academic position in Teacher education and training (UCLouvain)
09-10-2018Ortho-agoog bij Schoonderhage vzw
05-10-2018Inhoudelijk verantwoordelijke (Vizier Crisishulp aan Huis)
04-10-2018Persoonlijk assistent - Studiebegeleiding
04-10-2018Doctoraat PIAAC (Onderwijskunde, UGent)
21-09-2018Onderwijsontwikkelaar voor Engelstalige onderwijsprofessionalisering (UGent)
12-09-2018Beleidsmedewerker CVO Gent
12-09-2018Assistent Vakgroep Onderwijskunde (Cultuur & Educatie, UGent)
17-08-2018Onderwijsontwikkelaar (UGent)
16-08-2018Doctoraatsbursaal - Onderzoek naar zittenblijven (Sociologie, UGent)
13-08-2018Doctoraatsbursaal JeugdOnderzoeksPlatform
13-08-2018Medewerker Housing-cafe (Caritas International)
13-08-2018Persoonlijke assistent(e)
13-08-2018Persoonlijke assistent(e)
12-07-2018Onderwijsontwikkelaar (UGent)
28-06-2018Beleidsmedewerker Taalunie
26-06-2018Opleidingscoördinator bedrijfsmanagement (arteveldehs)
26-06-2018Onderwijsontwikkelaar en promotor economische graduaatsopleidingen (arteveldehs)
22-06-2018Coördinator Brugge(n) voor Jongeren (CAW)
12-06-2018Tijdelijke onderzoekers (2) bij Vlaams Vredesinstituut
12-06-2018Assistent Vakgroep Orthopedagogiek
23-05-2018Pedagogisch begeleider en Competentiebegeleider bij FOPEM
23-05-2018Persoonlijk assistent(e)
18-05-2018Stafmedewerker De Blauwe Lelie (OCMW Brugge)
18-05-2018PAB-assistent
04-05-2018Orthopedagoog bij Optimaal Ontwikkelen
03-05-2018Algemeen directeur (Onafhankelijk leven vzw)
23-04-2018Medewerker dienstverlening alin vzw
20-04-2018Beleidsmedewerker sociale innovatie (Den Dries vzw)
09-04-2018Orthopedagoog bij Tragel
26-03-2018Drie wetenschappelijk medewerkers Activerend leren (UGent)
13-03-2018Educatief medewerker secundair onderwijs (POV)
13-02-2018Stafmedewerker onderwijsontwikkeling en onderwijsonderzoek (Howest)
07-02-2018Beleidsondersteuner kennisbeleid (Departement Onderwijs en Vorming)
06-02-2018Medewerker vormingsdienst Jo-In
01-02-2018Beleidsmedewerker & kwalitieitscoördinator CAW
30-01-2018Onderzoeksprofessor Governance of learning (UA)
24-01-2018Directeur v.z.w. Martens-Sotteau
24-01-2018Onderzoeksmedewerker: Meertaligheid in de vroege kinderjaren (KU Leuven)
12-01-2018Orthopedagoog MPIGO! De Oase
12-01-2018Onderwijsontwikkelaar (UGent)
09-01-2018Stagecoördinator UGent (interim)
21-12-2017Psychotherapeut Andare
20-12-2017Centrumleider OCMW-Temse
20-12-2017Doctoraat over sociaal-emotionele vaardigheden van jongeren (UGent)
20-12-2017Wetenschappelijk medewerker (Criminologie, UGent)
15-12-2017Orthopedagoog afdeling kinderen (Dominiek Savio)
15-12-2017Orthopedagoog afdeling jongeren (Dominiek Savio)
14-12-2017Bestuurssecretaris dienst Nederlandstalig onderwijs (Schaarbeek)
11-12-2017Onderwijsondersteuning Economie en Bedrijfskunde (UGent)
23-11-2017Postdoctoraal onderzoeker hoger onderwijs
23-11-2017Stafmedewerker Gezonde Publieke Ruimte
22-11-2017Doctoraatsbursaal Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek
14-11-2017Inhoudelijk directeur bij De Rode Antraciet
23-10-2017Vacature persoonlijk assistent
04-10-2017Postdoc projectcoördinator RefugeesWellSchool
28-09-2017PAB-assistent in inclusief onderwijs
28-09-2017Onderzoeker Vakgroep Huisartsgeneeskunde
14-09-2017Themawerker cultuur, sport en vrije tijd
12-09-2017Vrijwillige buddy's voor vluchtelingen CAW Oost-Vlaanderen
04-09-2017Pedagoog bij PIVO Asse
04-09-2017PAB-assistent
01-09-2017Beleidsmedewerker Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen
30-08-2017Gedragsdeskundige bij Tragel
25-08-2017Coördinator Opleiding voor Lerarenopleiders
30-06-2017Onderzoeker onderwijsinnovatie taal via ICT (Odisee)
28-06-2017Projectmedewerker onderwijsinnovatie UGent
27-06-2017Doctoraatsbursaal REC-PATH studie bij Orthopedagogiek (UGent)
20-06-2017Persoonlijk assistent
19-06-2017Wetenschappelijk medewerker (Vakgroep Onderwijskunde - MICTIVO)
19-06-2017Wetenschappelijk medewerker (Vakgroep Onderwijskunde - meten van leerwinst)
19-06-2017Doctoraatsbursaal in instructionele psychologie en technologie (KUL)
19-06-2017Doctoraatsbeurs in educatieve technologie en instructioneel design (KUL)
19-06-2017Doctoraatsbursaal Instructiepsychologie en -technologie (KUL)
19-06-2017Orthopedagoog bij Dominiek Savio Instituut
19-06-2017Doctoraatsbursaal Project Motiverend Doceren (UGent)
15-06-2017Maatschappelijk werker bij OC KI Woluwe
15-06-2017Onderwijskundige bij OC KI Woluwe
15-06-2017Orthopedagoog bij OC KI Woluwe
13-06-2017Zorgcoördinator bij Vereniging Ons Tehuis
13-06-2017Assistent bij Onderzoeksgroep Cultuur & Educatie (UGent)
13-06-2017Beleidsthemabeheerder bij Vlaamse Overheid
07-06-2017Pedagoog Kwaliteit en Communicatie bij de Vlaamse GemeenschapsCommissie
29-05-2017Leerplanmaker basisonderwijs bij FOPEM
15-05-2017Algemeen Directeur Terninck
27-04-2017Stafmedewerker Kind en Gezin
27-04-2017Coördinator ervaringsdeskundigen - project Gezondheidszorg
27-04-2017Coördinator ervaringsdeskundigen
26-04-2017Beleidsmedewerker ondersteuning kwaliteitszorg (UGent)
25-04-2017Doctoraat over samenwerkend leren in inclusief onderwijs (UA)
29-03-2017Orthopedagoog bij Tragelzorg (NL)
20-03-2017Projectmedewerker onderwijsinnovatie FDO
17-03-2017Beleidscoördinator Moderator Forum voor Herstelrecht en Bemiddeling
16-03-2017Projectmedewerker vzw Essegem
15-03-2017Jeugdopbouwwerker Uit De Marge
06-03-2017Medewerkers Vlaams Expertisepunt Mantelzorg
04-03-2017Mandaatassistent reclame en voedingsgerelateerde gezondheid (Universiteit Antwerpen)
04-03-2017Mandaatassistent Jongeren en ICT (Universiteit Antwerpen)
22-02-2017Coördinator De Sloep
09-02-2017Vacature agogisch begeleider Brussel
06-02-2017VLHORA: DYNAMISCHE PEDAGOOG als PROJECTCOÖRDINATOR (M/V)
01-02-2017Procesbegeleider interdisciplinaire teams lokale Huizen van het Kind Brussel
30-01-2017Orthopedagoog bij Orthopedagogisch Centrum CLARA FEY
20-01-2017Voltijds projectmedewerker SLO Transitiefonds
17-01-2017Wetenschappelijk medewerker (50%) - Vakgroep Onderwijskunde (UGent)
11-01-2017Onderwijsadviseur beroepsonderwijs (focus op Suriname) - VVOB vzw
11-01-2017Onderwijsadviseur lerarenopleiding lager onderwijs (focus op Cambodja) - VVOB vzw
11-01-2017Vacature projectmedewerker Steunpunt voor Inclusie
09-01-2017Halftijdse consulent gevangenisbibliotheek
09-01-2017Voltijdse educatieve medewerker [ew32]
09-01-2017PAB assistent
15-12-2016Orthopedagoog bij Dominiek Savio Instituut vzw
08-12-2016Fulltime onderwijzer ASV bij MPIGO De Oase
06-12-2016Doctoraatskandidaat ERC-project
02-12-2016Coördinator onderwijs opleiding Sociaal Werk (Arteveldehogeschool)
26-11-2016PAB assistent inclusief onderwijs
17-11-2016Verantwoordelijke therapie Itinera
16-11-20165 medewerkers bij Dienst Ondersteuningsplan
15-11-2016Assistent (100%) - Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek
14-11-2016Doctor-assistent (100%) - Vakgroep Orthopedagogiek
14-11-2016Assistent (100%) - Vakgroep Orthopedagogiek
11-11-2016Assistent (100%) - Vakgroep Onderwijskunde
11-11-2016Praktijkassistent (30%) - Vakgroep Onderwijskunde
11-11-2016Praktijkassistent (20%) - Vakgroep Onderwijskunde
11-11-2016Praktijkassistent (20%) - Vakgroep Onderwijskunde
11-11-2016Praktijkassistent (20%) - Vakgroep Onderwijskunde
07-11-2016Educatief medewerker bij Krunsj
28-10-2016Maatschappelijk werker - Begeleiding erkende vluchtelingen
26-10-2016Beleidsmedewerker - Vesaliusinstituut
17-10-2016Coördinator vormingsdienst (Vzw Jo-In)
12-10-2016Lector en onderzoeker organisatieontwikkeling, coaching en professionalisering
12-10-2016Pedagogisch medewerker (Provinciaal Onderwijs Vlaanderen)
05-10-2016Directeur Kinderopvang (OCMW Blankenberge)
04-10-2016Stafmedewerker Onderwijsontwikkeling (HoGent)
21-09-2016Vliegende opvoeder bij Huize Terloo
21-09-2016Kinder- en jeugdtherapeut bij Andare
19-09-2016Coördinator Huis van het Kind Brussel
14-09-2016Persoonlijk assistent (deeltijds)
14-09-2016Orthopedagoog Avalon (tijdelijk)
01-09-2016Directeur Basisonderwijs Dominiek Savio
30-08-2016Orthopedagoog GAUZZ
24-08-2016Onderwijspedagoog Specifieke Lerarenopleiding bij Het Perspectief
22-08-2016Entiteitsverantwoordelijke Gezin (VGC)
19-08-2016Educatieve medewerker VCOK
10-08-2016Orthopedagoog O.C. Clara Fey
09-08-2016Directeur Avalon vzw
08-08-2016Academisch medewerker onderwijsprofessionalisering (UA)
08-08-2016Mandaatassistent onderwijsprofessionalisering (UA)
14-07-2016Drugbegeleider Provincie Oost-Vlaanderen
14-07-2016Doctor-assistent vakgroep Onderwijskunde
13-07-2016Communicatiemedewerker Mensen voor Mensen
05-07-2016Twee voltijdse assistenten binnen de vakgroep Onderwijskunde
28-06-2016Coach duaal leren Syntra
28-06-2016Opleidingscoördinator specifieke lerarenopleiding
28-06-2016Junior onderwijsondersteuner KU Leuven
27-06-2016Directeur basisonderwijs Dominiek Savio Instituut
21-06-2016Vakantiejob opvoeder niet-begeleide minderjarige asielzoekers
21-06-2016Coördinator ervaringsdeskundigen
15-06-2016Stafmedewerker Kenniscentrum kinderrechten
14-06-2016Lesgever bij Pricare
13-06-2016Onderzoeker en lector opvoeding en coaching
13-06-2016Onderzoeker en lector kleuteronderwijs
09-06-2016Onderzoeker aan de Vakgroep Ontwikkelings-, Persoonlijkheids- en Sociale Psychologie
26-05-2016Medewerker Dienst Ondersteuningsplan
23-05-2016Beleidsmedewerker internationalisering VLHORA
17-05-2016Medewerker bij Dienst Ondersteuningsplan
11-05-2016Halftijdse coördinator voor uitbouw nieuwe school Go!
29-04-2016Diensthoofd Provinciaal VAPH - CM West-Vlaanderen
29-04-2016Master Orthopedagogie (PC Caritas)
29-04-2016Projectmedewerker onderwijsinnovatie (Faculteit Geneeskunde) (2)
29-04-2016Projectmedewerker onderwijsinnovatie (Faculteit Geneeskunde) (1)
22-04-2016Beleidsmedewerker SOM
18-04-2016Directeur kinderopvang
06-04-2016Netwerkcoördinator GGKJ Oost-Vlaanderen
31-03-2016Ergotherapeut of creatieve begeleider Itinera
30-03-2016Directeur basisschool De Mozaïek Gent
30-03-2016Vacature kwaliteitscoördinator VOT
24-03-2016Begeleider Itinera
11-03-2016Tutor (50 of 75%) bij Teach for Belgium
11-03-2016Pedagogisch assistent (14u) bij TADA
11-03-2016Pedagogisch coördinator (20u) bij TADA
07-03-2016Agogisch begeleider inloopteam Dansaert
06-03-2016Junior user experience onderzoeker in augmented reality
25-02-2016Coördinator LETS Vlaanderen
23-02-2016Stafmedewerker Onderwijsontwikkeling & Kwaliteitszorg
17-02-2016Orthopedagoog (kortdurende vervanging) MPI GO De Oase
10-02-2016Directeur Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen
29-01-2016Psycholoog ,Orthopedagoog of Criminoloog bij Yidam
25-01-2016Orthopedagoog (tijdelijk) bij Avalon
19-01-2016Beleidsthemabeheerder deradicalisering
19-01-2016Stafmedewerkers onderwijsontwikkeling UHasselt
17-01-2016Woonbegeleider bij Itinera
11-01-2016Projectmedewerker Vakgroep Onderwijskunde
07-01-2016Directeur Onderwijscentrum Gent
06-01-2016Projectmedewerker Zwijsen
05-01-2016Beleidsmedewerker Onderwijsondersteuning (UGent)
05-01-2016Educatief projectmedewerker ew32 vzw
17-12-2015Educatief medewerker Samenwerken aan Kinderopvang Brussel
17-12-2015Administratief medewerker Samenwerken aan Kinderopvang Brussel
17-12-2015Coördinator Samenwerken aan Kinderopvang Brussel
24-11-2015Coördinator ervaringsdeskundigen / startbaan - POD Maatschappelijke Integratie
24-11-2015Curriculumontwikkeling voor ProXML
19-11-2015Vormingsmedewerker Vormingplus
04-11-2015Doctoraatsbursaal Vakgroep Onderwijskunde
04-11-2015Doctoraatsbursaal Vakgroep Onderwijskunde
07-10-2015Deeltijds onderzoeksmedewerker De Ambrassade
30-09-2015Projectmedewerker Onderwijsinnovatie
09-09-2015Gastprofessor aan Odisee (2)
09-09-2015Gastprofessor aan Odisee
11-06-2015Twee medewerkers onderzoek, methodiekontwikkeling en praktijkontwikkeling Samenlevingsopbouw Vlaanderen
11-06-2015Projectmedewerker expertisecentrum opvoedingsondersteuning
08-05-2015Stafmedewerker Kenniscentrum Kinderrechten
07-05-2015Onderzoeker Vlaamse kinderopvang
01-04-2015Diensthoofd ontmoetingscentrum en dienst gezondheidspromotie
12-03-2015Eline zoekt oud-studenten sociale agogiek/sociaal werk om mee te werken aan haar masterproef
10-03-2015Beleidsmedewerker bij het kinderrechtencommissariaat
05-01-2015Twee onderzoekers meet- en weetcel VGC
24-12-2014Orthopedagoog Zonnelied vzw
05-11-2014Voltijds onderzoeker PROSPER
04-11-2014Agogisch begeleider inloopteam Antwerpen
03-11-2014Wetenschappelijk medewerker vakgroep orthopedagogiek
03-11-2014Doctoraatsonderzoeker JOP
21-10-2014Ambassadeur Community Building (Zonnestraal vzw)
21-10-2014Doctoraatsbeurs binnen Onderwijswetenschappen (UA)
29-09-2014PC St.-Amandus zoekt een master in de orthopedagogiek
18-09-2014Vacature orthopedagoog VOC Rozenweelde
05-09-2014Educatief/nazorgmedewerker Steunpunt Adoptie
03-09-2014Doctoraatsbursaal SBO-project "blended leren in het volwassenenonderwijs"
14-07-2014Doctoraatsbursaal JOP
18-06-2014Zorgtrajectbegeleider - Begeleidingscentrum Spermalie - Het Anker
11-06-2014Beleidsmedewerker Basisonderwijs (VLOR)
11-06-2014Orthopedagoog bij VIBSO Waregem
04-06-2014Ondersteuner voor de vakantiewerking in Gent
23-05-2014Waarnemende aanstelling medewerker onderwijscel SGE SO
07-04-2014Directeur Vlaams Welzijnsverbond
27-03-2014Promovendus literatuuronderwijs UVA (Nederland) http://www.uva.nl/over-de-uva/werken-bij-de-uva/vacatures/nav/type/phd-position/item/14-079.html
04-12-2013Voltijds assistent bij de vakgroep Sociale Agogiek
04-12-2013Tijdelijke aanstelling als deeltijds praktijkassistent (20%)
26-11-2013Beleidsmedewerker Onderwijs Vastgoedsector
15-10-2013Vacature projectmedewerker ‘facultaire verankering diversiteitsbeleid’
Totaal 910 vacatures