Infoavond M-decreet

Introductie

De Powerpoint-slides van deze infoavond kan je hier downloaden: Powerpoint Gert Backx en Powerpoint Theo Mardulier.

GALOP nodigt je graag op woensdag 3 december uit voor een infoavond en debat over het “Decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (M-decreet)” dat op 12 maart 2014 door het Vlaams Parlement werd goedgekeurd.

Het M-decreet is gericht op het uitwerken van een meer inclusief onderwijsaanbod voor alle leerlingen, ook deze met specifieke onderwijsbehoeften. Een aantal belangrijke maatregelen in het decreet zijn onder meer:

- leerlingen hebben recht op redelijke aanpassingen om onderwijs in een gewone school te kunnen volgen.

- er is een actualisatie van de types in het buitengewoon onderwijs: zo worden type 1 en type 8 ondergebracht in een basisaanbod voor kinderen voor wie redelijke aanpassingen niet volstaan. Er wordt een nieuwe type 9 onderwijs ingericht voor leerlingen met een autismespectrumstoornis.

- leerlingen zullen pas toegang krijgen tot het buitengewoon onderwijs nadat alle mogelijkheden zijn bekeken om de leerling mits redelijke aanpassingen in het gewone onderwijs te laten les volgen.rnrnVanaf het komende schooljaar 2015-2016 zal dit decreet geleidelijk aan worden ingevoerd. Er leven momenteel heel wat vragen rond het decreet en de invoering ervan.

Tijdens de infoavond en het debat zullen Theo Mardulier en Gert Backx, elk vanuit hun eigen functie en achtergrond, ingaan op wat het M-decreet inhoudt en welke gevolgen dit zal hebben voor de verschillende betrokken actoren (leerlingen, ouders, leraars, CLB’s, …). Het debat wordt gemodereerd door Inge Van de Putte.

Theo Mardulier is adviseur bij het Departement Onderwijs en Vorming en mede-architect van het M-decreet. Reeds jaren werkt hij aan de uitbouw van een kwaliteitsvol onderwijsbeleid voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

Gert Backx is werkzaam op het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding, dienst Handicap. Hij werkt reeds jaren rond gelijkheid van kansen en momenteel richt hij zich sterk op de concretisering van redelijke aanpassingen binnen onderwijs.

Inge Van de Putte is assistent op de Vakgroep Orthopedagogiek, Universiteit Gent. Zij werkte jaren als ondersteuner binnen de klas en zet ondersteuningstrajecten op binnen scholen rond het omgaan met diversiteit.
Programma

19u30: Onthaal
20u00: Inleiding door Inge Van de Putte
20u10: Toelichting door Theo Mardulier
20u40: Toelichting door Gert Backx
21u10: Vragen uit het publiek en debat (moderator: Inge Van de Putte)
21u45: Drankje (einde voorzien om 22u30)


Tickets

Prijs: Gratis voor leden, 2 euro voor niet-leden.


Tickets kunnen tot uiterlijk 2014-11-26 23:59 gereserveerd worden via onderstaand formulier.

Reservatie van betalende tickets is pas gegarandeerd na ontvangst van betaling (binnen de vijf dagen).


Betalen gebeurt via volgend rekeningnummer: BE92 3630 9821 0823 (BIC-code: BBRU BE BB) met de vermelding GALOP mdecreet en de namen van de personen voor wie de tickets bedoeld zijn.


Wees snel, want de plaatsen zijn beperkt!


Locatie

FPPW - auditorium 1, Henri Dunantlaan 2, 9000 GentInschrijvingsformulier

Het is niet langer mogelijk om in te schrijven voor deze activiteit. De deadline was 2014-11-26 23:59.


Ben je nieuwsgierig wie er nog allemaal is ingeschreven? Neem dan hier een kijkje.